Kamis, 13 Desember 2012

materi pertama (isim fi'il, huruf)

 • kalimat atau kata di dalam bahasa arab, tidak akan lepas dari 3 jenis bentuk: isim, fi'il dan huruf.

   1. isim : Setiap kata yang menunjukkan makna nama;
 • Nama orang, محمد . Muhammad
 • Hewan, حصان, hishoonun = kuda.
 • Tumbuhan, الشجرة asy syajaratu = pohon.
 • Benda, كتاب kitaabun = buku.
 • Tempat, المدرسة al madrasatu = sekolah.
 • Waktu. الظهر azh zhuhru = waktu zhuhur.
 • atau Sifat, جميلة jamiilatun = cantik.
  * di antara tanda isim adalah :
  a. Tanwin: (an in un / tan tin tun)
  contoh: Muhammadan محمدا, muhammadin محمد, muhammadun محمد.
  Madrasatan مدرسة, madrasatin مدرسة, madrasatun مدرسة.

  b. Di awali dengan alif lam.
  contoh: Al ardhu الأرض = bumi. Al qomaru القمر = bulan. An najmu النجم = bintang. 

  2. fi'il : Setiap kata yang menunjukkan makna pekerjaan atau perbuatan.Contoh: yajlisu يجلس = duduk. Yaktubu يكتب = menulis. Yasyrabu يشرب = minum.

  3. Huruf : Setiap kata yang tidak bermakna isim dan tidak pula bermakna fi'il
  Contoh : Min من = dari. Ilaa ألي = ke. Fiy في = di/didalam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar